work > Grotto

Stalactite Stalagmite
Stalactite Stalagmite
mixed media
2014