work > Grotto

Grotto 2
Grotto 2
mixed media
2015

Photo by Greta Rybus