work > grotto

Stalactite Stalagmite (detail)
Stalactite Stalagmite (detail)
mixed media
2014